In Amsterdam is het aanbod met locaties voor bandjes om te repeteren en op te treden schaars. Het verdwijnt naar de rafelranden van de stad en ook daar dreigt het te bezwijken onder de druk van het grote geld. Rewind Studios heeft het initiatief genomen om een nieuw televisieprogramma te ontwikkelen voor AT5. Podium Voor Elkaar is een muziekprogramma gemaakt voor en door muzikanten. Lui Paard ondersteunt dit initiatief van harte en is een van de eerste bands die hier aan deelneemt.
Back to Top